Ikmēneša pārskati par lauksaimniecības nozarēm

Zemkopības ministrijas speciālisti ir sagatavojuši informatīvu materiālu - ikmēneša pārskatus par dažādu lauksaimniecības sektoru attīstību. Pārskats vienā lapā vienkopus atspoguļo vairākus svarīgus rādītājus, kas var būt noderīgi lauksaimniekiem, ražotājiem un tirgotājiem. Tas sniedz ieskatu par pēdējām tirgus attīstības tendencēm konkrētā lauksaimniecības sektorā, atspoguļojot tādus nozīmīgus rādītājus kā cenu izmaiņas, ražošanas attīstība un tirdzniecības perspektīvas.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Zemkopības ministrijas speciālistiem ir izstrādājuši piena ražošanas pašizmaksas aprēķina modeli.

Modelis tika izveidots ar mērķi piedāvāt vienkāršotu piena pašizmaksas aprēķināšanas veidu, lai saimniecībām nebūtu jāveic īpaša uzskaite nozaru griezumā, bet tā vietā vārētu izmantot pieejamo grāmatvedības un izmaksu uzskaites sistēmu.

Lai aprēķinātu piena pašizmaksu, ir izmantojama saimniecības uzskaites informācija par izmaksām, ieņēmumiem un informācija par saimnieciskajā darbībā izmantotajiem resursiem (zemi, mājlopiem u.c.). Modelī, ievadot minētos rādītājus, piena ražošanas nozares izmaksas aprēķinu ceļā tiks nodalītas no saimniecības citu nozaru izmaksām.

Piena pašizmaksas aprēķināšanas modelis