ES lauksaimniecības produktu veicināšanas politika

Attēls

Lauksaimniecības produktu informatīvie un veicināšanas pasākumi Eiropas Savienībā tiek atbalstīti jau sākot ar 1980. gadu.

No 2015. gada 1. decembra Eiropas Savienībā tika ieviesta jauna lauksaimniecības produktu veicināšanas politika. Jaunā politika nosaka plašāku atbalsta aktivitāšu loku un var tikt īstenota kā iekšējā, tā arī ārējā tirgū. Balstoties uz stratēģiju, kas izstrādāta Eiropas līmenī ar vienotu saukli “'Enjoy, it´s from Europe”, politikas mērķis ir palīdzēt nozaru profesionāļiem apgūt starptautiskos tirgus un informēt patērētājus par Eiropas Savienībā ražoto produktu augsto kvalitāti.

Lauksaimniecības produktu veicināšanas politiku un līdz ar to arī atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka ES regulējums un uz to balstītais LV regulējums:

•    2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 334 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām";
•    Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008;
•    Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2015/1829, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs;
•    Komisijas 2015. gada 7. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2015/1831, kurā noteikts, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs;


Eiropas Komisijas informācija par veicināšanas politiku un aktuālie uzaicinājumi sniegt priekšlikumus, kā arī aktuālā gada programma.

Programmu iesniegumus pieņem, vērtē un par ES finansējuma piešķiršanu vai noraidīšanu lemj Eiropas Komisija. 

Programmu iesniegšanas aktuālie termiņi

Daudzvalstu programmām izpildes administrēšanu un uzraudzību veic Eiropas Komisija. Savukārt vienas dalībvalsts programmu administrēšanu un uzraudzību Latvijā veic Lauku atbalsta dienests.