Kas ir kooperācija?

Kooperācija ir cilvēku saimnieciskā kopdarbība. Kooperācijas galvenais mērķis ir dažādi saimnieciskie labumi, ko no līdzdarbošanās kooperatīvā iegūst katrs kooperatīva biedrs, izmantojot kooperatīva sniegtos pakalpojumus un kopīgiem spēkiem sagādātās iespējas. Kooperatīvs pieder tā biedriem un strādā biedru interesēs. Ikviens, kurš kooperatīvā iesaistās, kļūst par tā līdzīpašnieku.

Pēdējo desmit gadu laikā kooperatīvi laukaugu un piena apakšnozarē ir kļuvuši par nopietniem dalībniekiem Latvijas tautsaimniecībā. Pēdējos gados pieaug arī augļu un dārzeņu, kā arī meža nozares kooperatīvu loma.

Viena no ES Kopējās lauksaimniecības politikas prioritātēm ir stiprināt dažādas sadarbības formas lauku uzņēmējdarbībā, tostarp lauksaimnieku, mājražotāju un meža īpašnieku kooperāciju, tādejādi palielinot lauksaimnieku un mežsaimnieku tirgus varu, kā arī veicinot lauksaimnieku un meža īpašnieku ekonomisko izaugsmi.

Lauksaimniecības tehnika