Lai nodrošinātu visām ieinteresētajām privātpersonām un uzņēmējiem godīgas un vienlīdzīgas iespējas iesaistīties interešu pārstāvībā piedaloties lēmumu ierosināšanā, izstrādē vai piedāvāt risinājumus, aicinām izmantot iespēju oficiāli pieteikties pie ministrijas amatpersonām uz tikšanos.