2016. gadā tika savākti vairāk nekā 10000 Latvijas pilsoņu paraksti, kas atbalstīja iniciatīvu “Par Latviju brīvu no ĢMO”.

Ņemot vērā Latvijas politisko nostāju (2009.gada 21.maijā Saeimas Eiropas Lietu komisija pieņēma lēmumu, kas paredz, ka Latvija neatbalsta nevienu lēmuma projektu, kas attiecas uz atļaujas izdošanu ĢMO izplatīšanai tirgū (tostarp audzēšanai), ņemot vērā sabiedrības negatīvo nostāju, kā arī to, ka Latvijā netiek veikta ĢMO riska novērtēšana nacionālā līmenī) Zemkopības ministrija kopā ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām jau kopš 2009. gada ir sākusi ieviest dažādus ierobežojumus ĢMO izplatīšanai Latvijas teritorijā.