Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam (KLP SP) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka atbalsta prioritātes un atbalsta instrumentus lauksaimniecības, kā arī lauku attīstības jomā.