• Mutes un nagu sērga
  • Klasiskais cūku mēris
  • Āfrikas cūku mēris
  • Putnu gripa un pandēmiskais H1N1 2009 vīruss
    • Eiropas Komisija informē iedzīvotājus par pandēmiskā vīrusa H1N1 2009 uzraudzības/monitoringa un kontroles pasākumiem cūkām un putniem.
  • Āfrikas zirgu mēris
  • Citas epizootijas.

Saistītie dokumenti: