Invazīvs tiešajā tulkojumā no angļu `invasive` nozīmē agresīvs, uzbrūkošs. Invazīvas sugas ir tādas sugas, kas, ievestas svešā vidē, kļūst agresīvas – izkonkurē vietējās sugas un strauji pārņem teritoriju. Tās ne vien apdraud vietējo bioloģisko daudzveidību, bet arī rada ekonomiskus zaudējumus, ainavas izmaiņas vai negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Šādas sugas var būt gan starp augiem, gan dzīvniekiem. Invazīvo augu suga Latvijā Augu Aizsardzības likumā tiek definēta kā Latvijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu videi vai cilvēka veselībai.

Invazīvās sugas izplatās divos veidos:

  • dabisko procesu rezultātā
  • augu sēklām izplatoties ar vēja, ūdens, kukaiņu vai putnu palīdzību;
  • dzīvniekiem migrējot pa sauszemi, ūdenstecēm vai gaisu;
  • cilvēka apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā.