Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas un Eiropas Komisijas piešķirtie no dzīvnieku infekcijas slimībām brīvas valsts statuss ir priekšnosacījums atvieglotam dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu un dzīvnieku eksportam uz trešajām valstīm un tirdzniecībai Eiropas Savienības kopējā tirgū, kā arī veicina  konkurētspējas palielināšanu iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Lai saglabātu no dzīvnieku infekcijas slimībām brīvas valsts statusu, Latvijā Pārtikas un veterinārais dienests tiek veikta infekcijas slimību uzraudzība, kā arī tiek piemērots vienots Eiropas Savienības tiesiskais regulējums dzīvnieku veselības un pārtikas nekaitīguma jomā.

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija ir piešķīrusi Latvijai brīvas valsts statusu no:

 1. mutes un nagu sērgas kopš 2001. gada;
 2. govju mēra kopš 2001. gada;
 3. govju sūkļveida encefalopātijas kopš 2014. gada;
 4. Āfrikas zirgu mēra kopš 2014. gada;
 5. trakumsērgas kopš 2015. gada;
 6. mazo atgremotāju mēra kopš 2018.gada;
 7. klasiskā cūku mēra kopš 2019. gada.

Eiropas Komisija ir piešķīrusi Latvijai brīvas valsts statusu no:

 1. aitu un kazu brucelozes kopš 2010. gada;
 2. tuberkulozes kopš 2011. gada;
 3. govju enzootiskās leikozes kopš 2012. gada;
 4. govju brucelozes kopš 2012. gada;
 5. trakumsērgas kopš 2021. gada;
 6. infekciozā katarālā drudža kopš 2021. gada;
 7. lašu infekciozās anēmijas kopš 2021. gada.

Nacionālā līmenī ir nodrošināta iespēja dzīvnieku īpašniekiem iegūt un saglabāt Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtos novietnes statusus tādām dzīvnieku infekcijas slimībām, kā cūku bruceloze, Maedi–Visna slimība, aitu un kazu skrepi slimība.

Papildus informāciju par brīvas valsts vai brīvas novietnes statusiem skatīt ZM interneta vietnē par:

1) govju sūkļveida encefalopātiju, aitu un kazu skrepi slimību

2) brucelozi, tuberkulozi, trakumsērgu

3) govju enzootisko leikozi

4) infekciozo katarālo drudzi

5) lašu infekciozo anēmiju

6) Maedi–Visna slimību

 

Papildus informācija: