Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (to skaitā dzīvnieku līķi):

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus galvenokārt iegūst, kaujot dzīvniekus cilvēku patēriņam, ražojot tādus dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus kā piena produkti, kā arī veicot nobeigušos dzīvnieku likvidēšanas un slimību kontroles pasākumus. Visu pilsoņu interesēs ir plaša spektra dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu ilgtspējīga un droša izmantošana dažādos veidos ar nosacījumu, ka tiktu mazināti draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus parasti izmanto svarīgās ražošanas nozarēs, piemēram, farmācijas, barības un ādas apstrādes nozarē, bet jauno tehnoloģiju metodes ļauj izmantot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai atvasinātus produktus citās ražošanas nozarēs, piemēram enerģijas ieguvei.