Vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskajai darbībai:

Lauksaimnieciskā darbība gan augkopības, gan lopkopības sektorā var radīt būtisku negatīvu ietekmi gan uz ūdens kvalitāti, gan gaisa kvalitāti, ja netiek ievērota vidi saudzējoša jeb laba lauksaimnieciskās darbības prakse.

Tādēļ Eiropas Savienības tiesību aktos tiek noteiktas vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskajai darbībai ar mērķi aizsargāt ūdens kvalitāti no piesārņojuma ar augu barības vielām (nitrātiem), kā arī aizsargāt gaisa kvalitāti, nosakot gaisu piesārņojošo vielu (amonjaka) emisiju samazināšanas saistības.

Lauksaimnieciskā piesārņojuma ar augu barības vielām avoti Baltijas jūrā: