Amerikas peru puve ir baktēriju Paenobacillus larvae izraisīta aizvākoto peru slimība, kas izraisa saslimušo peru bojāeju.

Amerikas peru puve ir visā pasaulē izplatīta bišu peru slimība, kas rada milzīgu postu biškopībai. Vairāk raksturīga siltā klimata zemēs, bet diezgan bieži sastopama arī Latvijā.

Cilvēkiem šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša, neārstējama infekcijas slimība bitēm, ja bišu dravā laikus netiek veikti tās apkarošanas pasākumi.

Amerikas peru puvei klīniski ir raksturīgi beigti peri, vai to attīstība pēc izskata atšķiras no veselajiem periem, tāpēc šī infekcijas slimība traucē peru attīstību, bišu saimes dabisko atjaunošanos, kā arī samazina bišu uzņēmību pret citām infekcijas slimībām.

Ekonomiski Amerikas peru puve ir liels apdraudējums biškopībā, jo ilgākā laika posmā hroniski slimajām bišu saimēm rada ievērojamus produkcijas zaudējumus. Amerikas peru puve var izraisīt bišu populācijas skaita pakāpenisku samazināšanos, bet tas savukārt var radīt problēmas saistībā ar lauku teritoriju apsaimniekošanu, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu un saglabāšanu.

Prasības par Amerikas peru puves uzraudzību un apkarošanu ir noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 809 „Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība” .

Papildus informāciju par Amerikas peru puvi skatīt Latvijas Biškopības biedrības interneta vietnēs:

https://www.strops.lv/bisu-peru-bakterialas-slimibas

https://www.strops.lv/broras