Meža nozares ārējās tirdzniecības bilance ir pozitīva, t.i. Latvijas meža nozares produkcijas eksporta apjoms pārsniedz importu.

Meža nozares produkcija ietver koksni un tās izstrādājumus (KN* 44), koka mēbeles (KN 94), koka būvkonstrukcijas (KN 95), papīra un kartona izstrādājumus (KN 48), celulozi un pārstrādātu makulatūru (KN 47).

 

*KN-Preču kombinātā nomenklatūra