Eiropas Savienības lietas

Informācija par ZM pārstāvjiem ES Padomēs un Eiropas Komisijas darba grupās un komitejās un ZM starpinstitūciju darba grupās, kā arī informācija par iespēju iesaistīties Latvijas nacionālo pozīciju gatavošanā.
Skatīt vairāk

ES atbalsts

Informācija par Zemkopības ministrijas nozaru atbalstu
Skatīt vairāk