Ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams ievadīt datus sistēmā, attiecīgos dokumentus sagatavo un iesniedz papīra formā, par to informējot Valsts vides dienestu. Dokumentu veidlapas, to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība un termiņi ir noteikti MK noteikumu Nr. 94 pielikumos.