Informācija par zemes lietojuma, zemes lietojuma maiņas un mežsaimniecības (LULUCF) pasākumiem Latvijā

Šis ziņojums par zemes lietojuma, zemes lietojuma maiņas un mežsaimniecības (LULUCF) klimatam labvēlīgiem pasākumiem ir sagatavots 2015.gadā iesniegšanai Eiropas Komisijā saskaņā ar EK Lēmumu Nr.529/2013.
Skatīt vairāk