Ikvienam lauksaimniekam, meža īpašniekam vai mājražotājam ir izvēle – iesaistīties kādā no jau esošajiem kooperatīviem vai atrast domubiedru grupu un dibināt jaunu kooperatīvu. Kooperatīvu parasti dibina, sanākot kopā domubiedru grupai un vienojoties par sadarbības principiem un mērķiem.

 

Kooperatīva dibināšanas process noslēdzas ar izstrādātiem jaunā kooperatīva statūtiem, kuri turpmāk ir pamats jaunā kooperatīva darbībai un tālākai attīstībai. Statūti nosaka kooperatīva darbības principus, biedru tiesības un pienākumus. Kooperatīva statūti ir publiski, un ar tiem var iepazīties ikviens, arī potenciālie jaunie kooperatīva dalībnieki.

 

Dibinot jaunu kooperatīvu, iesakām iepazīties ar kooperācijas rokasgrāmatu, kā arī kooperatīvu pamata normatīvo bāzi – Kooperatīvo sabiedrību likumu.