Prasības pavairojamā materiāla apritei nosaka augļu koku un ogulāju, dārzeņu un dekoratīvo augu pavairojamā materiāla aprites noteikumi.

Pavairojamā materiāla apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

AKTUĀLI!

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi" (Ministru kabineta 07.03.2023. noteikumi Nr. 105)

Noteikumi ir papildināti ar Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami Eiropas Savienībā) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, nosakot arī riska pārvaldības pasākumus šim organismam. Šis organisms ir sastopams uz stādīšanai paredzētiem saimniekaugiem, kuri tiek izmantoti par augļaugu pavairošanas materiālu, kā arī uz augļu ražošanai paredzētiem augļaugiem.

Saimniekaugi šim kaitīgajam organismam ir:

 • Castanea sativa Mill.
 • Vaccinium L.

No noteikumiem ir svītrots Candidatus Phytoplasma australiensejo tas vairs nav Savienības reglamentētais nekarantīnas organisms. Šis organisms ir iekļauts Savienības karantīnas organismu sarakstā.

Noteikumos pārskatīti riska pārvaldības pasākumi pret Candidatus Phytoplasma pyri un Candidatus Phytoplasma mali.

Atjaunināta taksonomijas nomenklatūra un turpmāk parastās mandeles botāniskais nosaukums ir Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb.

Noteikumos noteikta atkāpe no prasības vizuāli pārbaudīt, ņemt paraugus un testēt pirmsbāzes, bāzes, sertificēto un standarta materiālu, attiecībā uz apgabaliem, kas saskaņā ar attiecīgo fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu (Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM No 4 (1995), Rome, IPPC, FAO 2017) ir atzīti par brīviem no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem.

Valsts augu aizsardzības dienests šobrīd nav atzinis nevienu Latvijas teritoriju par brīvu attiecībā ne uz vienu kaitīgo organismu.

Atkāpes no prasībām tiek iekļautas noteikumos, lai nodrošinātu iespēju šo izņēmumu piemērot, tiklīdz dienests saskaņā ar fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzīs kādu teritoriju par brīvu no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība" (Ministru kabineta 07.03.2023. noteikumi Nr. 106)

Noteikumi ir papildināti ar Eiropas Savienībā reglamentētiem nekarantīnas organismiem:

 • Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;
 • Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami Eiropas Savienībā) Werres, De Cock & Man in 't Veld).

Noteikumi ir attiecīgi papildināti ar dekoratīvo augu sugām, kas ir iepriekšminēto kaitīgo organismu saimniekaugi:

 • akmensozols Quercus ilex L.,
 • Austrijas ozols Quercus cerris L.,
 • sarkanais ozols Quercus rubra L.,
 • aktinīdija Actinidia Lindl,
 • Eiropas lapegle Larix decidua Mill.,
 • hibrīdā lapegle Larix × eurolepis A. Henry,
 • Japānas lapegle Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, 
 • irbenes Viburnum L., kamēlija Camellia L.,
 • parastais osis Fraxinus excelsior L.,
 • rododendri  Rhododendron L., izņemot Simsa rododendru R. simsii L., 
 • zaļā duglāzija Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco,
 • ēdamā kastaņa Castanea sativa Mill.