Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 izpratnē operators ir persona, kas veic jebkuru no darbībām, kas saistītas ar jebkuru posmu zvejas un akvakultūras produktu ražošanā, apstrādē, tirdzniecībā, izplatīšanā un mazumtirdzniecībā.

Operatori ievada LZIKIS datus par visām darbībām ar partijām (t.sk. pārdošanu, šķirošanu, apstrādi, eksportu u.c. darījumiem)

Operatori nodrošina identifikācijas numura (kvadrātkoda) uzskatāmību un pieejamību pie partijām visos produkta aprites posmos.

Ja partija tiek sadalīta vai apvienota, operatori noņem iepriekšējo partijas identifikācijas numuru (kvadrātkodu) un pievieno tai jaunu LZIKIS ģenerētu identifikācijas numuru (kvadrātkodu). 

Operatoram jāspēj uzrādīt partija un tai pievienotais identifikācijas numurs (kvadrātkods), kas ir skaidri uzskatāms un salasāms.

Kā saņemt pieeju LZIKIS sistēmai?