Ēdināšana skolā ir process, kurā tieši un netieši iesaistīti audzēkņi, skolas, pašvaldības, ministrijas, vecāki, ēdinātāji, pārtikas ražotāji, iepirkumus un pārtikas nekaitīgumu uzraugošie dienesti.

Tajā valsts regulējuma, publlskā un privātā finansējuma ietvaros skolās tiek nodrošināta audzēkņu ēdināšana.

Sadarbībā starp visiem iesaistītajiem tiek meklēti veidi kā skolas ēdināšanu padarīt jauniešu veselībai, Latvijas tautsaimniecībai un videi labvēlīgāku.

Lai šo procesu turpinātu 2023.gadā starp procesā iesaistītajām galvenajām ministrijām tika saskaņotas tās saistības, ko Latvija uzņemas šajā jomā.