Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2023.gadam 

Ar 2023.gada 1.janvāri stājas spēkā atsevišķi grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, kas paredz sekojošas izmaiņas: 
- samazināts zvejas tīklu limits Preiļu novada Briežģaļa ezerā un Lielā Kolupa ezerā, kā arī svītrots zušu murda limits Tartakas upē. Savukārt Ventspils novada Usmas ezerā vienlaikus drīkstēs izmantot ne vairāk par 70 zivju un/vai zušu murdu un tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai Usmas ezerā noteikts zivju murdu limits ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 50 metru tīklu garuma limitam.