LR Zemkopības ministrija aicina Latvijas tradicionālo produktu ražotājus, kā arī ražotājus, kuru produktam kvalitātes īpašības saistītas ar konkrētu ģeogrāfisko apgabalu, būt aktīviem un pieteikt dalību Eiropas Savienības Pārtikas kvalitātes shēmās.

Produktu reģistrācija  Eiropas Savienības pārtikas kvalitātes shēmās nodrošinās produkta atpazīstamību ne tikai Latvijas, arī visā ES tirgū, līdz ar to veicinās produkta eksportspēju, kā arī reģiona tūrisma attīstību.

Lai uzsāktu produkta reģistrācijas procesu, ir nepieciešams:

  • attiecīgā produkta ražotāju apvienošanās - ražotāju grupā;
  • ražotāju grupai vienoties par produkta specifikāciju un receptūru.

Produktu ražotāju grupas var sazināties ar Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas ekspertiem

Ginta Dzerkale

Vecākā eksperte
Ginta.Dzerkale [at] zm.gov.lv

Juris Zinārs

Nodaļas vadītājs
Juris.Zinars [at] zm.gov.lv