Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam vides, klimata un citu pārvaldības saistību uzraudzībai pārejas periodā (2021.-2024. gads) Projekta Nr.: 23-00-A02001-000001 Projekta mērķis: …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam vides un lauku ainavas pasākumu uzraudzībai pārejas periodā (2021.-2024. gads) Projekta Nr.: 21-00-A02001-000003 Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība integrētās augu aizsardzības sistēmas nodrošināšanai pārejas periodā (2021.-2024. gads) Projekta Nr.: 21-00-A02001-000002 Projekta mērķis: Veikt kaitīgo organismu monitoringu un pilnveidot…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam uzraudzībai pārejas periodā (2021.-2024. gads) Projekta Nr.: 21-00-A02001-000006 Projekta mērķis: Nodrošināt Lauku attīstības programmas 2014.-2020…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam novērtēšanai pārejas periodā (2021.-2022. gads) un Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam novērtēšanai 2021.-2024.gadā Projekta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Valsts Lauku tīkla (VLT) un sākot ar 2023. gadu Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla (VKLPT) darbībai un rīcības programmas īstenošanai pārejas periodā (2021.-2024. gads) Projekta Nr.: 21-00…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums:Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam publicitātes nodrošināšanai pārejas periodā (2021.-2024. gads) Projekta Nr.: 21-00-A02001-000004 Projekta mērķis: Informēt sabiedrību plašā reģionālā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums:Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai pārejas periodā (2021.-2024. gads) Projekta Nr.: 21-00-A02001-000001 Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Lauku attīstības programmas 2014…
  Vadošais partneris: Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" Sadarbības partneri: SIA "Liedes Meži", ZS "Stūrīši” Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest digitālus rīkus, kas nodrošinās meža īpašniekiem informācijas pieejamību un zināšanu ieguvi par…
  Vadošais partneris: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Sadarbības partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (Zemkopības institūts), Latvijas Universitāte, SIA „ Zeltābele”, SIA „ BRUwell”, SIA „ EkoKompozit”, SIA „ Lidums mežs”,…