Šeit ikviens lauksaimnieks, mājražotājs, meža īpašnieks vai jebkurš cits interesents var detalizētāk iepazīties ar kooperācijas pamatprincipiem. Šo rokasgrāmatu ir izstrādājusi Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija.

 

Atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības – pieejamāks finansējums un nodokļu atlaides

 

Atbilstības statuss kooperatīvajām sabiedrībām dod priekšrocības, startējot atsevišķās ES un valsts atbalsta programmās, kā arī saņemot nodokļu atlaides. Atbilstības statusa piešķiršana ir deleģēta Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai, kurai līdz katra gada 15. martam ir jāiesniedz pieteikuma dokumenti, kas apliecina atbilstības statusa saņemšanai nepieciešamo kritēriju izpildi.

 

Lai veicinātu kooperatīvu attīstību, ņemot vērā labas kooperēšanās prakses pamatprincipus, ir izstrādāti kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritēriji, kurus izpildot, kooperatīvs var saņemt atbilstības statusu.

 

Atbilstības kritēriji un atbilstības statusa piešķiršana detalizēti aprakstīta šajos noteikumos.

 

Bet šeit var iepazīties ar to atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību sarakstu lauksaimniecības, mežsaimniecības un mājražošanas jomā, kuras atbilstības statusu ir ieguvušas no 2010. līdz 2022. gadam.