Par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

  • Zemkopības ministrija nomā nekustamo īpašumu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai: 
    administratīvas ēkas Republikas laukumā 2, Rīgā, biroja telpas 3982.1 m² platībā un tehniskās telpas 434 m² platībā,  
    Iznomātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, nomas līgums spēkā līdz 2045.gada 31.decembrim;

Par iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

  • nav 

Par darbības nodrošināšanai nevajadzīgo valsts kustamo mantu:

  • nav