Iveta Baļčūne

Departamenta direktora vietniece
Iveta.Balcune [at] zm.gov.lv
 •  
  • uzrauga ES lietu koordinatoru darbu Zemkopības ministrijā un Latvijas interešu pārstāvēšanu ES institūcijās, kā arī nacionālo pozīciju un instrukciju izstrādi. 

Vineta Buņķe

Nodaļas vadītāja vietniece
Vineta.Bunke [at] zm.gov.lv
 •  
  • koordinē nostājas sagatavošanu par Zemkopības ministrijas kompetence esošiem vides un klimata jautājumiem; koordinē Zemkopības ministrijas kompetencē esošo ES direktīvu pārņemšanu nacionālajā likumdošanā.

Zanda Marija Trapenciere

Vecākā eksperte
Zanda.Trapenciere [at] zm.gov.lv
 •  
  • nodrošina sagatavošanos uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēm.

Baiba Zvirgzdiņa

Vecākā eksperte
Baiba.Zvirgzdina [at] zm.gov.lv
 •  
  • nodrošina sagatavošanos ES Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmēm Zemkopības ministrijas kompetences jomās.

Dzintra Latkovska

Vecākā eksperte
Dzintra.Latkovska [at] zm.gov.lv
 •  
  • nodrošina sagatavošanos ES Padomes Īpašās lauksaimniecības komitejas sanāksmēm.

Zemkopības ministrijas nozares padomnieki Briselē pārstāv Latvijas Republikas intereses ES institūcijās:

 •  
  • Zemkopības ministrijas nozares padomniece Latvijas oficiālā pārstāve ES Padomes Īpašajā lauksaimniecības komitejā (atbild par Kopējās lauksaimniecības politikas jautājumiem, t.sk. tiešie maksājumi un lauku attīstība un par ES daudzgadu budžetu Zemkopības ministrijas kompetences jomās).
 •  
  • Zemkopības ministrijas nozares padomniece (atbild par KLP tirgus kopējās organizācijas jautājumiem un lauksaimniecības jautājumiem, t.sk. vides un klimata pārmaiņu jautājumiem, kā arī par mežsaimniecības jautājumiem), Latvijas oficiālā pārstāve ES Padomes Īpašajā lauksaimniecības komitejā.
 •  
  • Zemkopības ministrijas nozares padomniece (atbild par veterinārajiem, fitosanitārajiem un pārtikas kontroles jautājumiem).

Ričards Derkačs

Nozares padomnieks
Ricards.Derkacs [at] mfa.gov.lv
 •  
  • Zemkopības ministrijas nozares padomnieks (atbild par zivsaimniecības jautājumiem, pārtikas drošību, jaunās pārtikas apriti un ĢMO).