Iveta Baļčūne

Departamenta direktora vietniece
Iveta.Balcune [at] zm.gov.lv
 •  
  • vada un koordinē LV interešu pārstāvēšanu ES.

Zane Celmiņa

Nodaļas vadītāja vietniece
Zane.Celmina [at] zm.gov.lv
 •  
  • nodrošina sagatavošanos uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēm; koordinē nostājas sagatavošanu par Zemkopības ministrijas kompetencē esošiem vides un klimata jautājumiem.
 •  
  • koordinē nostājas sagatavošanu par Zemkopības ministrijas kompetence esošiem vides un klimata jautājumiem; koordinē Zemkopības ministrijas kompetencē esošo ES direktīvu pārņemšanu nacionālajā likumdošanā.

Dzintra Latkovska

Vecākā eksperte
Dzintra.Latkovska [at] zm.gov.lv
 •  
  • nodrošina sagatavošanos ES Padomes Īpašās lauksaimniecības komitejas sanāksmēm.

Kristīne Prancāne

Vecākā eksperte
Kristine.Prancane [at] zm.gov.lv
 •  
  • nodrošina sagatavošanos ES Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmēm Zemkopības ministrijas kompetences jomās.

Zemkopības ministrijas nozares padomnieki Briselē pārstāv Latvijas Republikas intereses ES institūcijās:

 •  
  • Zemkopības ministrijas nozares padomniece Latvijas oficiālā pārstāve ES Padomes Īpašajā lauksaimniecības komitejā (atbild par Kopējās lauksaimniecības politikas jautājumiem, t.sk. tiešie maksājumi un lauku attīstība un par ES daudzgadu budžetu Zemkopības ministrijas kompetences jomās).
 •  
  • Zemkopības ministrijas nozares padomniece (atbild par lauksaimniecības jautājumiem, t.sk. vides un klimata pārmaiņu jautājumiem, kā arī par mežsaimniecības jautājumiem), Latvijas oficiālā pārstāve ES Padomes Īpašajā lauksaimniecības komitejā.
 •  
  • Zemkopības ministrijas nozares padomniece (atbild par veterinārajiem, fitosanitārajiem un pārtikas kontroles jautājumiem).

Ričards Derkačs

Nozares padomnieks
Ricards.Derkacs [at] mfa.gov.lv
 •  
  • Zemkopības ministrijas nozares padomnieks (atbild par zivsaimniecības jautājumiem, pārtikas drošību, jaunās pārtikas apriti un ĢMO).