9 lielākās nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv Latvijas lauksaimnieku, lauku iedzīvotāju un pārtikas ražotāju intereses ir iekļautas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē:

Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēžu protokoli

labības lauks