Nākotnes atbalsta aprēķini ir veikti, ņemot vērā 2022. gada 11. novembrī Eiropas Komisijas apstiprināto Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam par tiešajiem maksājumiem un agrovides pasākumiem. Kalkulators ir indikatīvs, plānotie atbalsta pasākumi tiks noregulēti ar MK noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādes procesā.

Saistītie dokumenti: