Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma (LZIKIS)  ir Zemkopības ministrijas pārziņā esošā valsts informācijas sistēmas.

Šajā sistēmā tiek apkopota informācija par zveju, zivju izkraušanu, zivju cenām, zvejas kuģu sarakstiem, zvejnieku un zivju pircēju reģistrāciju un zvejas pārkāpumiem u.c.

Sistēmas lietotāji ir zvejnieki, operatori (pirmie pircēji, zivju apstrādes uzņēmumi, transportētāji), pašvaldības, kontroles iestādes (Valsts vides dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Muita), zinātniskais institūts «BIOR».

Sistēma aptver datus par jūras (piekrastes) un iekšējiem ūdeņiem, elektronisku zivju produktu izsekojamību, nozvejas sertifikātu apstiprināšanas shēmu u.c. procesus.

Lai izveidotu lietotāju LZIKIS vai/un pieslēgtos sistēmai, interneta pārlūkā jāatver adrese - https://lzikispub.zm.gov.lv

Rokasgrāmata lietotāja pieteikšanai un pieslēgšanās sistēmai: