Govju veneriskā kampilobakterioze (ierosinātājs – Campylobacter fetus) ir kontagioza infekcijas slimība, kas raksturojas ar sievišķo dzīvnieku abortu. Gan vīrišķajiem, gan sievišķajiem dzīvniekiem novēro dzimumorgānu iekaisumu. Inficēšanās parasti notiek dabīgas lecināšanas ceļā. Govju veneriskās kampilobakteriozes ierosinātājs ir bīstams tikai dzīvniekiem. Ar to neslimo cilvēki.

Latvijā govju veneriskās kampilobakteriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas prasības noteiktas Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr.507 "Govju veneriskās kampilobakteriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība".