1. Plašākas iespējas pārdot saražoto produkciju.
  2. Iespēja kopīgi izmantot kooperatīva ražošanas resursus (tehnoloģijas, iekārtas, aprīkojumu, noliktavas, transportu u.tml.) .
  3. Jaunu noieta tirgu un kanālu ātrāka atrašana un apgūšana.
  4. Ražošanas izmaksu samazināšana.
  5. Labākas iespējas iegūt un investēt ES un valsts atbalsta finansējumu.
  6. Jaunu zināšanu un pieredzes apgūšana.
  7. Produktu kvalitātes un izsekojamības uzlabošana.
  8. Vides aizsardzības un saglabāšanas sekmēšana.
  9. Iespēja savlaicīgāk novērst un pārvarēt dažādas krīzes.