Kā veidojas zvejas produktu partija?

Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 nosaka, ka visas zvejas un akvakultūras produktu partijas no nozvejas vai ieguves līdz mazumtirdzniecības vietai ir izsekojamas visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos.

Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 izpratnē partija ir konkrētas sugas zvejas un akvakultūras produktu daudzums, kas sagatavots vienā un tajā pašā veidā un ir iegūts vienā un tajā pašā attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā un ar viena un tā paša zvejas kuģa vai zvejas kuģu grupas darbību vai vienu un to pašu akvakultūras ražošanas vienību.

Jāņem vērā, ka Komisijas ieskatā regulas kontekstā ar jēdzienu “kuģu grupa” domāta zivju ieguve ar vairākiem zvejas kuģiem, ja tiek lietots viens zvejas rīks, piemēram, dvīņu tralis.

LZIKIS, saņemot nozvejas datus no Elektroniskā zvejas darbību reģistrācijas un ziņošanas sistēmas (ERS) un no elektroniskā piekrastes zvejas žurnāla, automātiski izveido partijas un piešķir tām identifikācijas numurus (kvadrātkodus). LZIKIS automātiski izveido zvejas produktu partijas un piešķir tām identifikācijas numurus (kvadrātkodu), arī pamatojoties uz pirmā pirkuma zīmes datiem, kurus LZIKIS ievadīja pirmais pircējs,  ievadot tajā transportēšanas dokumentu un/vai pārņemšanas (uzglabāšanas) zīmi. Šobrīd sistēma tehniski nodrošina iespēju ievadīt pirmās pirkšanas darījumu pirms izkraušanas deklarācijas iesniegšanas (piemēram, ja konkrēts nozvejas daudzums tiek pārdots uzreiz izkraušanas laikā un objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sagaidīt izkraušanas beigas), tādā gadījumā LZIKIS automātiski izveido partijas un piešķir tām identifikācijas numurus (kvadrātkodu), pamatojoties uz pirmā pirkuma zīmes datiem, kurus LZIKIS ievadīja pirmais pircējs.  

Kā pievienot partijai tās identifikācijas numuru (kvadrātkodu)?

Nav noteiktas tehniskās prasības identifikācijas numura (kvadrātkoda) izmēram, izdrukas viedam, novietošanai, piestiprināšanai utt., taču operatoram jāspēj uzrādīt partija un tai pievienotais identifikācijas numurs (kvadrātkods), kas ir skaidri uzskatāms un salasāms.

Informācija atjaunota 2021.gada aprīlī