Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām uzņēmējus sazināties ar:

Zemkopības ministrijas atbildīgajām personām:

  • Lai precizētu tehnisko informāciju vai/ un paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā:

Edijs Volkovičs

Galvenais sistēmanalītiķis
Edijs.Volkovics [at] zm.gov.lv
  • Lai precizētu informāciju par piekrastes zvejas žurnālu aizpildīšanas kārtību:

Artis Āboltiņš

Vecākais eksperts
Artis.Aboltins [at] zm.gov.lv
  • Lai precizētu informāciju par Noteikumu Nr. 94 un Eiropas Regulu prasībām:

Olga Adamenko

Nodaļas vadītāja vietniece
Olga.Adamenko [at] zm.gov.lv

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļas atbildīgo personu: 

  • Varis Vītols, tālr. +371 67408162, e-pasts varis.vitols@vvd.gov.lv, lai konsultētos par jautājumiem saistībā ar elektroniskā zvejas žurnāla, pirmās pārdošanas zīmes u.c. dokumentu aizpildīšanu.

Par pieļautām datu ievades kļūdām aicinām informēt Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļas speciālistus (24/7), tālr. +371 29296094, e-pasts fmc@vvd.gov.lv.  Gadījumā, ja speciālisti paši nevarēs atrisināt problēmu, informācija tiks nodota atbildīgajai personai, kura varēs veikt labojumus.