Normatīvie akti, kas regulē Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padomes darbu: