Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāvs:

 1.  Armands Krauze – Zemkopības ministrs, padomes priekšsēdētājs
 2. Zanda Matuzale – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore, padomes priekšsēdētāja vietniece
 3. Daiga Vilkaste – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore
 4. Rudīte Bērziņa – Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās uzraudzības departamenta Novietņu uzraudzības daļas vadītāja
 5. Valters Lūsis – Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs
 6. Evija Andrušķeviča Jonāne – Dabas aizsardzības pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecākā eksperte
 7. Ksenija Bodganova – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta vieslektore
 8. Ilmārs Dūrītis – biedrības „Latvijas Veterinārārstu biedrība” valdes priekšsēdētājs
 9. Sniedze Sproģe – biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” padomniece lauku attīstības jautājumos
 10. Guntis Gūtmanis – biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” valdes priekšsēdētājs
 11. Aivars Andersons – biedrības “Dzīvnieku brīvība” valdes priekšsēdētājs
 12. Solvita Vība – biedrības “Kristīnes Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība” valdes priekšsēdētāja
 13.  Astrīda Kārkliņa - biedrības „Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” valdes priekšsēdētāja
 14. Daina Ločmele – nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” pārstāve
 15. Vija Klučniece – biedrības „Latvijas Kinoloģiskā federācija” prezidente
 16. Raimonds Jakovickis –  biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis
 17. Arnis Veckaktiņš – biedrības „Latvijas Zvēraudzētāju asociācija” valdes priekšsēdētājs
 18. Silvija Dreijere – biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” valdes locekle
 19. Dzintra Lejniece – biedrības “Latvijas Cūku audzētāju asociācija” direktore
 20. Anna Ērliha – biedrības “Latvijas Olu ražotāju asociācijas” valdes locekle
 21. Iveta Kociņa – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāvs ir izveidots ar:

 1. Zemkopības ministrijas 2021. gada 25. maija rīkojumu Nr. 69 “Par Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”
 2. Zemkopības ministrijas 2023.gada 13.februāra rīkojumu Nr.16 “Par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2021. gada 25. maija rīkojumā Nr. 69 “Par Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu””
 3. Zemkopības ministrijas 2023.gada 28.septembra rīkojumu Nr.128 “Par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2021. gada 25. maija rīkojumā Nr. 69 “Par Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu””.