Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, pirms došanās makšķerēt, vēžot vai uz zemūdens medībām Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, kā arī jūras piekrastē, ir nepieciešams iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti (turpmāk - karte).

Tirdzniecībā ir pieejamas vairāku veidu kartes:

  1. Vienas dienas karte – cena 1,50 EUR;
  2. Viena mēneša karte – cena 5,00 EUR;
  3. 3 mēnešu karte – cena 7,50 EUR;
  4. Kalendārā gada makšķerēšanas karte – cena 15,00 EUR.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes var iegādāties:

  1. “Maxima” un “Narvesen” tirdzniecības tīklā, VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļās, makšķerēšanas piederumu veikalu tīklā “Salmo”, “Ēsma”, “Ieroči”, degvielas uzpildes stacijās “Virši A”, “Viada”, “Latvijas Nafta”, “Astarte Nafta”  un citās tirdzniecības vietās. 
  2. interneta vietnēs www.makskeresanaskarte.lv un www.manacope.lv

Svarīgi!

Karte ir nepieciešama arī vietās, kur ir ieviesta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai licencētās zemūdens medības.

Karte nav nepieciešama personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.

Dodoties makšķerēt, vēžot vai nodarboties ar zemūdens medībām nepieciešams ņemt līdzi karti (vai izdrukātu internetā iegādāto karti, vai arī atcerēties elektroniski iegādātās kartes numuru) un personu apliecinošu dokumentu, lai inspektors varētu identificēt personu. Karte būs derīga tikai tad, ja varēs identificēt personu. Arī personām, kas vecākas par 65 gadiem un personām ar invaliditāti, nepieciešams inspektoriem uzrādīt attiecīgu dokumentu (personas apliecinošu dokumentu vai invaliditātes apliecību), lai varētu izmantot tiesības makšķerēt, vēžot vai nodarboties ar zemūdens medībām bez kartes iegādes.

Visus nosacījumus attiecībā uz makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību Latvijas Republikas ūdeņos nosaka Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk - makšķerēšanas noteikumi). Tajos ir ietverti nosacījumi gan par atļautā loma lielumu (zivju (vai vēžu) skaits (vai svars) un minimālais zivs (vai vēža) izmērs, kuru drīkst lomā paturēt), ar kādiem rīkiem atļauts zivis un vēžus iegūt, ar kādiem - aizliegts, kuras zivis (vai vēžus) iegūt aizliegts. Tāpat noteikumos ir noteikti zivju ieguves aizlieguma termiņi - gan, kas attiecas uz visiem ūdeņiem, gan arī tādi, kas noteikti konkrētos ūdeņos, kā arī citi nosacījumi, kas jāievēro makšķerējot, vēžojot vai nodarbojoties ar zemūdens medībām, tai skaitā atbildība par šo noteikumu neievērošanu.

Vienlaikus atgādinām, ka Latvijā atsevišķos ūdeņos ir ieviesta arī licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības. Šādos ūdeņos papildus vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem ir jāievēro arī attiecīgo ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikums, jo šajās vietās zivju ieguves nosacījumi var atšķirties no vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem. Ar aktuālo ūdeņu sarakstu, kuros ir ieviesta licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības, var iepazīties Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē: 

Tāpat šajā vietnē ir pieejamas saites uz attiecīgajiem licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumiem tīmekļvietnē www.likumi.lv

Aktuālākā informācija par konkrētā brīža liegumiem attiecīgos ūdeņos apkopotā veidā ir ērti pieejama un aplūkojama  https://www.manacope.lv/calendar copes kalendārā. Tāpat šajā vietnē iespējams iegādāties vairāku ūdeņu, kuros ieviestas licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības licences, kā arī iesniegt lomu atskaites.