Ilgtspējīgā lauksaimniecība cenšas nodrošināt ilglaicīgu līdzsvaru starp ekonomiskajām, sociālajām un vides aizsardzības prasībām lauksaimniecībā.