Tabulā esam apkopojuši Īrijas Lauksaimniecības un pārtikas attīstības pārvaldes Teagasc, 2012.gadā izstrādātajā pētījumā „Siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas potenciāls, pasākumu izmaksu efektivitātes analīze” galvenos samazināšanas pasākumus un to izmaksu efektivitāti:

Emisiju samazinoši pasākumi Izmaksas

Piena liellopu ģenētiskās vērtības uzlabošana

 1. uzlabot teles/govs auglības indeksu
 2. augstāks izslaukums
 3. samazināt teles atnešanās vecumu
 4. veselības un labturības uzlabošana
Ekonomiski izdevīgi

Augstāks gaļas liellopu svara pieaugums

Ekonomiski izdevīgi

Pagarināta ganību sezona

 1. uzglabāto kūtsmēslu daudzuma samazināšana
 2. zemākas metāna emisijas no zarnu fermentācijas
Papildus izmaksas apmācībām un konsultācijām, bet ekonomiski izdevīgi lauksaimniekiem

Kūtsmēslu apsaimniekošana

 1. mēslojuma lietošana pavasarī
 2. šķidrmēslu izkliede ar traktorvilces agregāta caurulēm vai ievadīšana augsnē lemesīša veidotās vadziņās
 3. pagarināta ganību sezona un šķidro kūtsmēslu samazinājums
Saistīts ar jaunu iekārtu iegādi. Iespējamas pārmērīgi augstas izmaksas, atkarīgs no atbalsta maksājumiem.

Citi ieguvumi no efektīvas slāpekļa izmantošanas

 1. zaļmēslojuma izmantošana
 2. barības vielu apsaimniekošana
 3. uzlabojumi slāpekļa minerālmēslojuma iestrādē
Ekonomiski izdevīgi

Nitrifikācijas inhibitoru izmantošana

Saistīta ar tehnoloģiju iesaisti. Iespējamas pārmērīgi augstas izmaksas
Minimālās augsnes apstrādes tehnoloģijas Ekonomiski izdevīgi
Augu seguma vai rugaines izmantošana ziemas periodā Ekonomiski izdevīgi

Biodegviela/enerģētiskās kultūras

 1. elektroenerģijas ražošana no kārkliem un miskantēm jeb ziloņzāli.
 2. siltuma ražošana no kārkliem
 3. biodīzeļa ražošana no rapšiem
 4. bioetanola ražošana no ziemas kviešiem
Saistīts ar zemes izmantošanas veidu maiņu. Emisiju samazinājums transporta un enerģētikas sektors.

Cūku šķidro kūtsmēslu anaerobā fermentācija

Saistīts ar jaunu tehnoloģiju un iekārtu izmaksām. Iespējamas pārmērīgi augstas izmaksas, atkarīgs no atbalsta maksājumiem. Emisiju samazinājums transporta un enerģētikas sektoros.

Saites: