Salīdzinot ar iepriekš noteikto, nemainās zivju pirmo pircēju reģistrācijas kārtība. Kā līdz šim, lai saņemtu zivju pircēja reģistrācijas apliecību, pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu zivju pircēja reģistrācijai (Noteikumu Nr. 94 2.pielikums). Zemkopības ministrija mēneša laikā to izvērtē un, ja pretendents atbilst prasībām un nepastāv reģistrācijas apliecības izsniegšanas atteikuma nosacījumi, Zemkopības ministrija reģistrē zivju pircēju LZIKIS un izsniedz zivju pircēja reģistrācijas apliecību, kā arī piešķir LZIKIS lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli.

Zivju svēršanu kā līdz šim veic zivju pirmais pircējs vai persona, kas atbildīga par produktu glabāšanu vai transportēšanu pirms to pirmās pirkšanas.

Zivju pirmais pircējs, kā līdz šim, pirmā pirkuma darījumu reģistrē LZIKIS.

LZIKIS paredz zivju pirmajiem pircējiem reģistrēt arī šķirošanas, apstrādes, pārdošanas, eksporta u.c. darījumus, lai tiktu nodrošinātu pilnīga zvejas produktu izsekojamība to aprites procesā. 

Pirmais zivju pircējs nodrošina identifikācijas numura (kvadrātkoda) uzskatāmību un pieejamību pie zivju produktu partijām.

Kad pirmais zivju pirmais pircējs pārdod tālāk produktu partiju, tas ievada pārdošanas datus LZIKIS, bet nākamais pircējs tos apstiprina.