Mazā stropu vabolīte ir bišu saimes parazīts (Aethina tumida), kas izposta bišu saimes, barojoties ar periem, medu un putekšņiem, kā arī rada bišu saimes novājināšanos un bišu izturības samazināšanos pret citām slimībām, kā rezultātā bišu saime iet bojā. Mazā stropu vabolīte var mitināties arī noliktavās.

Mazās stropu vabolītes dabīgais izplatības areāls ir Āfrikā. 1998. gadā konstatēja ASV, 2002. gadā - Kanādā un Austrālijā. Pirmo reizi mazo stropa vabolīti konstatēja Eiropas Savienībā - Itālijā 2014. gada 5. septembrī, 2023. gadā tika konstatēta Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs - Itālijā un Francijā.

Dzīvnieku veselības jomā

Īstenošanas lēmums

Prasības par mazās stropu vabolītes (Aethina tumida) ierobežošanu inficētajās teritorijās noteiktas Eiropas Komisijas 2023. gada 12. janvāra Īstenošanas lēmumā (ES) 2023/110, ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz apstiprinātiem mazās stropu vaboles (Aethina tumida) invāzijas gadījumiem Itālijā un Francijā un atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/597 (turpmāk - Lēmumā Nr. 2023/110).

Lēmumā Nr. 2023/110 noteiktie pasākumi paredz:

  1. no inficētās teritorijas, kas noteikta lēmuma projekta pielikumā, uz citiem ES dalībvalstu apgabaliem aizliegt pārvietot bites un kamenes, neapstrādātus biškopības blakusproduktus, biškopības inventāru un šūnu medus, kas paredzēts cilvēku pārtikas patēriņam;
  2. no inficētās vietas 20 km rādiusā veikt epidemioloģisko izmeklēšanu un bišu dravu, bišu saimju uzraudzību un kontroli par identifikāciju, kā arī par produktu pārvietošanu no/ uz bišu dravām un medus iegūšanas uzņēmumiem. Par iegūtajiem rezultātiem jāinformē Eiropas Komisija (EK).
  3. nepieciešamības gadījumā ES dalībvalstis savās inficētajās teritorijās var noteikt papildus mazās stropu vabolītes (Aethina tumida) uzraudzības un epidemioloģiskās izmeklēšanas pasākumus.

Vadlīnijas

Eiropas references laboratorijas izstrādātās mazo stropu vabolīšu (Aethina tumida) invāzijas uzraudzības vadlīnijas pieejamas:

Papildus informācija par mazo stropu vabolīti (Aethina tumida) pieejama: