Antimikrobiālajiem līdzekļiem ir būtiska nozīme dzīvnieku ārstēšanā un veselības saglabāšanā. Jebkāda antimikrobiālo līdzekļu lietošana var radīt mikroorganismu noturību pret antibiotikām jeb antimikrobiālo rezistenci (AMR). Risks palielinās, ja antimikrobiālos līdzekļus lieto nepareizi, piemēram, nespecifiskā veidā (kā zāles masveida ārstēšanai vai pret neuzņēmīgiem mikroorganismiem u.t.t.), subterapeitiskās devās, atkārtoti vai neatbilstošu laika posmu.

Antimikrobiālo līdzekļu atbildīga un piesardzīga lietošana ir vienīgais veids, kā iespējams samazināt rezistences attīstības risku.

Antimikrobiālo līdzekļu atbildīga lietošana nozīmē atteikšanos no nepamatotas šo līdzekļu lietošanas dzīvniekiem, lietošana stingri saskaņā ar lietošanas instrukcijā norādīto, paturot prātā pašu galveno — saslimšanas gadījumā dzīvniekiem ir jānodrošina palīdzība, jāmazina ciešanas, lai atjaunotu dzīvnieku veselību, kā arī novērstu infekcijas slimību izplatīšanos.

Antimikrobiālo līdzekļu piesardzīga lietošana nozīmē to racionālu un mērķtiecīgu lietošanu, uzlabojot ārstniecisko iedarbību un samazinot rezistences attīstības risku.

Nodrošinot dzīvniekiem atbilstošus turēšanas un barošanas apstākļus, ievērojot biodrošības prasības, kā arī dzīvnieku atbilstošu vakcināciju, līdz minimumam ir iespējams samazināt antimikrobiālo līdzekļu lietošanu.
Praktizējošs veterinārārsts ir dzīvnieku īpašnieka labākais sabiedrotais, lai saglabātu veselu un augsti produktīvu dzīvnieku ganāmpulku, kā arī ražotu drošu un kvalitatīvu dzīvnieku izcelsmes pārtiku.

(13.09.2019,  P8_TA(2018)0354)

Eiropas Parlaments uzsver, ka jānovērš gan cilvēku, gan dzīvnieku slimības, vienlaikus īpaši ņemot vērā arī pārtikas apriti un vidi, kas var būt vēl viens rezistentu mikroorganismu avots.

Tādēļ Eiropas Parlaments aicina institūcijas un dalībvalstis, kā arī cilvēku un dzīvnieku veselības, lauksaimniecības un vides nozares uz aktīvu un saskaņotu  rīcību AMR ierobežošanai.