Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs” ir nozares augstākais apbalvojums un atzinība meža nozarē par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares attīstībā, izveidota, lai apzinātu Latvijas labākos meža darbiniekus un pateiktos viņiem par paveikto, kā arī iepazīstinātu sabiedrību ar Latvijas labākajiem mežsaimniekiem, kokrūpniekiem, nozares zinātniekiem un pedagogiem.

Balvas pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopības ministrija divās kārtās, pirmajā kārtā kandidātus vērtē eksperti, otrajā - zemkopības ministra vadītā Meža dienu komiteja.

Meža dienu komiteja nosaka meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” ieguvējus nominācijās „Par mūža ieguldījumu”, „Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”, “Par ieguldījumu nozares attīstībā”, „Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā” un “Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”.