Produktu izsekojamība tirgū un tālāka datu reģistrācija LZIKIS beidzas, ja:

  • partiju realizē mazumtirdzniecības vietā (LZIKIS norāda mazumtirdzniecības vietas nosaukumu, adresi, kā arī partijai pievieno vai elektroniski nosūta informāciju galapatērētājiem);
  • partiju eksportē (izsekojamības sistēmas izpratnē eksports ir partijas izvešana no Latvijas);
  • partiju izmanto apstrādei, lai ražotu produktus ar Kombinētās nomenklatūras nr. 1604 un 1605 (konservi, preservi)
  • partija tiek izņemta nepārtikas izmantošanai.