Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Vadošais partneris: Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" Sadarbības partneri: SIA "Liedes Meži", ZS "Stūrīši” Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest digitālus rīkus, kas nodrošinās meža īpašniekiem informācijas pieejamību un zināšanu ieguvi par…
  Vadošais partneris: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Sadarbības partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (Zemkopības institūts), Latvijas Universitāte, SIA „ Zeltābele”, SIA „ BRUwell”, SIA „ EkoKompozit”, SIA „ Lidums mežs”,…
  Vadošais partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" Sadarbības partneri: Latvijas Universitāte, SIA “Biolat”, SIA “Gourmet Industries”, SIA “Skogssallskapet” Projekta mērķis: Skuju zaļās biomasas biorafinēšana ar cirkulārās…
  Vadošais partneris: SIA BF-ESSE Sadarbības partneri: SIA "Grantiņi-1", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts", SIA …
  Vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte Sadarbības partneri: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, SIA "Rīgas meži", Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”, SIA "Sodra Latvia", SIA "Mana Mežs" Projekta…
  Projekts “Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm…
  Vadošais partneris: Valsts mežzinātnes institūts "Silava" Sadarbības partneri: SIA “BioLana”, SIA “AB jaunaudze”, ZS “Trejdeviņi Trešelnieki”, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāte, SIA “Alvstre” Projekta mērķis: Izstrādāt nacionālā…
  Vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte Sadarbības partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, SIA "Rīgas meži", ZS “Pasakas”, biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”, SIA "Energouzraugs" Projekta mērķis:…
  Vadošais partneris: AS “Latvijas valsts meži” Sadarbības partneri: SIA "Sodra Mežs", SIA "SCA Phoenix AM Latvia", mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks”, Skogsutveckling Syd AB Latvijas filiāle, SIA "Greyton", Meža pētīšanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Vadošais partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" Sadarbības partneri: SIA "Rīgas meži", SIA "Jifteco", Latvijas Meža īpašnieku biedrība, SIA “Niedrāji MR”, SIA "Vudlande" Projekta mērķis: Izstrādāt un praksē…