Infekciozais katarālais drudzis jeb zilās mēles slimība (angļu valodā - bluetongue) (turpmāk - IKD)  ir nekontagioza mājas un savvaļas atgremotāju infekcijas slimība, kas raksturojas ar drudzi, gļotādas iekaisumu un tūsku, kā arī deģeneratīvām skeleta muskulatūras pārmaiņām. Ierosinātājs ir reoviridae dzimtas orbivirus ģints vīruss, kam izšķir – 24 serotipus. Slimību izplata insekti – miģeles (lat. Culicoides spp.). Slimību nevar izplatīt tieša vai netieša kontakta ceļā starp dzīvniekiem bez insektu starpniecības. Slimība nav bīstama cilvēkiem. Slimības inkubācijas periods – vidēji ilgst 4 - 7 dienas un ir atkarīgs no vīrusa celma virulences un tropisma, dzīvnieka individuālajām un šķirnes īpatnībām, dzīvnieka organisma rezistences un ārējās vides faktoriem. Slimībai ir sezonāls raksturs, kas sakrīt ar kukaiņu aktivitātes palielināšanos.

 Eiropas Komisija ir atzinusi Latviju no 2021.gada 21.aprīļa par brīvu no IKD infekcijas. Komisija Latviju ir iekļāvusi Komisijas 2021. gada 15. aprīļa Īstenošanas regulas (ES) 2021/620, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanu saistībā ar statusa “brīvs no slimības” un “neveic vakcināciju” apstiprināšanu noteiktām dalībvalstīm vai to zonām vai nodalījumiem attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām, kā arī apstiprina šo sarakstā norādīto slimību izskaušanas programmas, VIII pielikuma I daļas sarakstā, norādot, ka Latvija ir brīva no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas (BTV infekcijas).

Lai Latvija saglabātu Eiropas Komisijas piešķirto statusu, tiek īstenoti valsts statusa saglabāšanas nosacījumi saskaņā ar Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētā regulas (ES) 2020/689, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429, V pielikuma II daļas 4. nodaļas 2. iedaļā noteikto.

IKD dzīvniekiem ir ziņojama, reģistrējama un valsts uzraudzībā esoša infekcijas slimība saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumiem Nr.127Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam”.

Papildus informācija par IKD pieejama:

  1.  Eiropas Komisijas interneta vietnē
  2. Pārtikas un veterinārā dienesta interneta vietnē