2011.gada 9.augustā Ministru kabinets apstiprināja Pārtikas nozares padomes izveidi. Padomes priekšsēdētājs ir zemkopības ministrs un priekšsēdētāja vietnieks – Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētājs.

Padomē ir deleģēti 19 pārstāvji no valsts pārvaldes institūcijām, kā arī pārtikas ražotāju, lauksaimnieku, tirgotāju un sabiedrības veselības organizācijām.

Padomes galvenais mērķis ir veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas pārtikas nozares attīstību.