Vispārējā informācija

Saskaņā ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem katrai dalībvalstij ir jāvāc informācija par noteiktu lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem un jāziņo par tiem Eiropas Komisijai.

Latvijā šo mērķi īsteno ar Tirgus cenu un informācijas sistēmas (TICIS) palīdzību.

Zemkopības ministrijas uzdevumā kopš 2004.gada TICIS darbību nodrošina Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI).

Informācija par lauksaimniecības produktu cenām pieejama ikmēneša pārskatos par lauksaimniecības nozarēm

Galvenie principi

Produktu cenu un tirdzniecības apjomu informācija tiek izmantota Kopējās lauksaimniecības politikas veidošanai:
 • Lauksaimniecības produktu ražošanas un tirgus stāvokļa novērtēšanai;
 • Intervences pasākumu pamatošanai;
 • Muitas vērtības noteikšanai.

Cenu ziņošanas, vākšanas un apkopošanas sistēmu Latvijā reglamentē Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumi Nr. 841 “Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā”, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.307 " Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”, kā arī saistošie Eiropas Kopienas normatīvie akti.

 Informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem Zemkopības ministrijas uzdevumā vāc un apkopo Agroresursu un ekonomikas institūts. Institūts izvēlas informācijas sniedzējus, balstoties uz ražošanas specializāciju, ekonomisko lielumu, tirdzniecības apjomu, lai nodrošinātu informācijas reprezentativitāti. Izvēlētos lauksaimniecības produktu ražotājus, audzētājus, pārstrādātājus, tirgotājus un importētājus institūts informē iepriekš par nepieciešamību sniegt informāciju un skaidro šīs informācijas sniegšanas kārtību.

Agroresursu un ekonomikas institūts apstrādā informāciju, kuru sniedz:

 • graudu pārstrādātāji un tirgotāji;
 • banānu importētāji un vairumtirgotāji;
 • piena un piena produktu ražotāji;
 • cūku audzētāji;
 • vistu olu ražotāji;
 • mājputnu gaļas ražotāji;
 • dārzeņu, augļu un ogu ražotāji;
 • minerālmēslu vairumtirgotāji;
 • augu aizsardzības līdzekļu vairumtirgotāji;
 • lopbarības ražotāji;
 • sēklu tirgotāji;
 • šķiedras linu un kaņepju pārstrādātāji un tirgotāji;
 • kautuves;

 Agroresursu un ekonomikas institūts aprēķina vidējo reprezentatīvo cenu par katru produktu un ziņo Eiropas Komisijai.

 Lai nodrošinātu informācijas kontroli, Agroresursu un ekonomikas institūts vai tā pilnvarota persona veic iesniegtās informācijas atbilstības pārbaudes.