Latvijas zemes fonda pārskats par darījumiem ar nekustamo īpašumu

Latvijas zemes fonda pārskats par darījumiem ar nekustamo īpašumu

 

2016. gads

2. ceturksnis

Nr.

p. k.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Plānošanas reģions

Darījumu skaits

Lauksaimniecības zemes platība,
ha

 

 

1.

Iegūts īpašumā

Kurzemes

1

20.50

Latgales

3

41.61

Rīgas

1

9.40

Vidzemes

3

44.76

Zemgales

17

505.47

Kopā

25

621.74

 

 

2.

Pārdots

Kurzemes

 

 

Latgales

 

 

Rīgas

 

 

Vidzemes

 

 

Zemgales

 

 

Kopā

 

 

 

 

3.

Maiņas darījumi

Kurzemes

 

 

Latgales

 

 

Rīgas

 

 

Vidzemes

 

 

Zemgales

 

 

Kopā

-

-

 

 

4.

Iznomāts

Kurzemes

2

59.30

Latgales

2

35.41

Rīgas

4

46.87

Vidzemes

3

59.36

Zemgales

3

27.1

Kopā

14

228.04

Pavisam kopā

          39

  • Publicēts:
    22.07.2016