Šogad ierīkoti 80 augsnes oglekļa monitoringa punkti

Šogad ierīkoti 80 augsnes oglekļa monitoringa punkti

Norway grants logoNorvēģijas Finanšu instrumenta projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” viena no aktivitātēm, ko īsteno Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), ir nacionālās oglekļa monitoringa sistēmas izveide. Aktivitātes mērķis ir iegūt informāciju par oglekļa saturu augsnē un izveidot datu bāzi par oglekļa krājumiem augsnē, lai nākotnē šo informāciju varētu izmantot ilgtspējīgas zemes resursu izmantošanas plānošanai un klimata pārmaiņu politikas veidošanai un īstenošanai.

 

Kopumā projektā plānots ierīkot 200 oglekļa monitoringa punktus.
Šogad ierīkoti 80 oglekļa monitoringa punkti Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā esošajos novados proporcionāli lauksaimniecības zemju sadalījumam.

 

Darbi notika laika posmā no septembra sākuma līdz novembra sākumam.

 

Katrā punktā paņemti 15 augsnes paraugi trīs dziļumos (0 - 10 cm, 10 - 20 cm un 20 - 40 cm) piecos atkārtojumos. VAAD Agroķīmijas laboratorijā šie augsnes paraugi tika analizēti, nosakot dažādus parametrus, tostarp oglekļa saturu.
Arī 2022. gadā plānots ierīkot 80, bet 2023. gadā – 40 oglekļa monitoringa punktus.

 

Izsakām pateicību zemes īpašniekiem par sadarbību, ka atļāva savā laukā ierīkot šo C monitoringa punktu!

 

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021.gada perioda programmas "Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", VAAD un Latvijas Universitāte.

 

Kopējais "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 270 000 eiro nacionālais līdzfinansējums. Projekts ilgs līdz 2024.gada 31.janvārim. 

 

Strādājam kopā zaļai Eiropai! 

__________________________
Informāciju sagatavoja:
Guna Šmitiņa
VAAD Daļas vadītāja 

  • Publicēts:
    06.12.2021