Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa norises grafiks 2015. gadā

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa norises grafiks 2015. gadā

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates

- konkursa norises grafiks 2015. gadā

Institūcija Datums Laiks

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, direktors Dr.silv. Jurģis Jansons. mob. tel. 26190266.

Izbraukums uz Talsu novadu Laucienes pagastu „Mežmāja”

 

15.maijs 9:30

LLU aģentūra „Zemkopības zinātniskais institūts” direktors Dr.agr. Aivars Jermušs,  mob.tel. 26017777

 

4.jūnijs 11os

LLU lauksaimniecības fakultātes MPS „Pēterlauku”, Agrobiotehnoloģijas , Augu un augsnes zinātniskie institūti, dekāne prof.Dr.agr.Zinta Gaile. mob. tel. 29135525.

Pulcēšanās fakultātes telpās

 

26.jūnijs 10os

LLU SIA MPS „Vecauce”, direktors Indulis Ieviņš, mob. tel. 29457307

 

30.jūnijs 11os

SIA „Pūres dārzkopības pētījumu centrs”, valdes priekšsēdētājs Dr.agr. Jānis Lepsis, mob.tel. 26336070

 

3.jūlijs 10os

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, direktore Mag.agr. Inga Jansone, mob.tel. 26360266

 

3.jūlijs 14os

Latvijas Valsts augļkopības institūts, direktore Mag.soc. Ilze Lesiņa, mob.tel. 29147993

 

6.jūlijs 11os

LLU aģentūra „Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”, direktors Dr.sc.ing. Semjons Ivanovs, mob.tel. 29403708

 

7.jūlijs 11os

SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” direktore Dr.agr. Veneranda Stramkale, mob.tel. 29465004

 

10.jūlijs 11os

SIA „Augu aizsardzības pētījumu centrs”, direktora v.izp. Olga Treikale, mob.tel. 27530397

Pulcēties Rīgā, Struktoru ielā 14a

 

13.jūlijs 11os

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, direktore Dr.agr. Arta Kronberga, mob.tel.26162194

 

17.jūlijs 11os

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, direktors Dr.med.vet.Ph D Aivars Bērziņš, mob.tel. 28638292

 

20.jūlijs 11os

Lauku dienas SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”

 

9.jūlijā 10os

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente B.Rivža
LLMZA Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs D.Lapiņš
LLZI Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs Ģ.Siliņš

  • Publicēts:
    04.11.2015

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā